Hva kan Tent gjøre for deg?

Tent vil gjerne jobbe sammen med alle som har et ønske om at Jesu navn skal bli kjent på nye plasser.  Som et ressurssenter for teltmakertjeneste kan vi bidra på mange ulike måter alt etter hva den enkelte ønsker. Her er en oversikt over noe av det vi kan gjøre:

For alle
For deg som er på vei til studier eller arbeid utenlands
For deg som bor i utlandet
For deg som er kommet tilbake til eget hjemland

 

For alle:

Nyhetsbrev

Vårt månedlige nyhetsbrev, Intent, gir deg oppdatert informasjon om det som skjer i Tent og i den verdensvide bevegelsen av studenter, fagarbeidere og forretningsfolk som går videre med evangeliet. Gjennom Intent kan du holde misjonsengasjementet oppe og lese om medarbeidere som er i jobb i alle verdensdeler. Meld deg på som mottaker av Tents nyhetsbrev her.

Undervisning i menigheter, grupper og på skoler

Tent holder hvert år en rekke seminarer om teltmakertjeneste rundt omkring. Undervisningen skaper som regel to hovedresultater: Det ene er at en ny gruppe mennesker begynner å tenke på at de kan flytte utenlands for å jobbe og nå ut med evangeliet. Det andre er at mennesker som blir i sitt eget hjemland får visjoner om  hvordan de kan leve ut troen på en ny måte i sine hverdagsliv. Ta kontakt med Tent på undervisning@tent.no dersom du ønsker at Tent skal bidra med undervisning i den sammenhengen du er med i.

Rådgivning

Tenker du at det å studere eller jobbe utenlands kan være noe for deg, bidrar Tent gjerne med veiledning og rådgivning. Du trenger slett ikke å vite at du skal flytte utenlands for å ta kontakt. Vi er vant til å møte folk der de er og samtale om hva som kan være aktuelle veier videre. Ta kontakt med Tent på radgivning@tent.no dersom du ønsker hjelp eller innspill til veien videre.

 

For deg som er på vei til studier og arbeid utenlands:

Forberedelse til tjeneste

Har du allerede bestemt deg for å jobbe utenlands, vil vi gjerne hjelpe deg slik at du er best mulig forberedt når du drar. I forberedelsene kan vi tilby:

 • Kontakt med teltmakere som er i tjeneste
 • Skjema som sikrer at du har tenkt på det meste av det som er viktig å ordne før du drar
 • Forbønn
 • Mentoring
 • Kurs og undervisning
 • Hjelp til å finne jobb

Ta kontakt med oss på utrustning@tent.no dersom dette er aktuelt for deg.

Har du allerede flyttet utenlands, men opplever at du gjerne skulle lært mer om hvordan du kan være en god ambassadør for Guds rike der du er, vil vi gjerne ha kontakt med deg. Send oss noen ord på utrustning@tent.no så planlegger vi et møte enten over nett eller per telefon.

 

For deg som bor i utlandet:

Rådgivning og oppfølging

Tent følger opp en rekke teltmakere fra flere land. Vi ønsker å bidra så de som er reist, i størst mulig grad kan lykkes med de planene de har lagt og i det kallet Gud har gitt dem. Rådgivnings- og oppfølgingsarbeidet vårt inneholder blant annet følgende elementer:

 • Forbønn fra Tents forbønnsteam.
 • Jevnlige rådgivnings- og oppfølgingssamtaler via telefon eller Skype
 • Rask support via e-post
 • Kontakt med andre teltmakere Tent har en relasjon til
 • Tips om aktuelle kurs og samlinger i regionen der du er bosatt
 • Tilgang til Tents forsikringspartnere
 • Oppmuntringspakker

Ta kontakt via oppfolging@tent.no dersom du bor utenlands og ønsker oppfølging fra Tents side.

For deg som er kommet tilbake til eget hjemland:

For mange er det vanskelig å komme tilbake til sitt eget hjemland og sin egen kultur. Tent tilbyr derfor hjemkomst-rådgivning (re-entry mentoring) for de som ønsker dette. Ta kontakt via tilbake@tent.no dersom du ønsker en samtale om det å vende tilbake til din opprinnelige kultur.

 

Klikk her for å se hvordan du kan bidra i Tent og den verdensvide teltmakerbevegelsen.