Du driver mer enn business!

Like siden Jesu tid har forretningsfolk spilt en sentral rolle i å bringe evangeliet videre. Den australske biskopen Harry Goodhew sa det slik: ”I den tidligste misjonshistorien ble de frelsende nyhetene om Jesus ofte brakt til nye steder av de som ønsket å drive business.”

Næringsvirksomhetene utgjør på mange måter hjerteslagene i samfunnet. Business knytter i tillegg mennesker sammen og skaper relasjoner på tvers av samfunn, kulturer og nasjoner. Nettopp gjennom disse forbindelsene og vennskapene kan evangeliet ofte få vandre fritt. 

Her er noen grunner til at Tent ønsker å motivere kristne forretningsfolk til å tenke business og misjon samtidig:

  • Ærlig business skaper utvikling, Opp gjennom historien har vi sett hvordan et forretningsliv bygd på bibelske verdier og prinsipper gir samfunnet vekst. Vi ønsker at flere skal få del i det samme.
  • De fleste av de unådde folkegruppene bor innenfor nasjonsgrenser som er stengt for misjonsvirksomhet. Kristne forretningsfolk ønskes velkommen over alt.
  • Vi tror på en skapende Gud. Mange forretningsfolk og gründere har arvet skapertrang og skaperkraft fra Herren. Gjennom de initiativene som blir tatt, kan de vise noe av hvem Gud er.
  • I mange av landene der evangeliet et minst kjent, er arbeidsledigheten svært høy. Det er stort behov for at kristne forretningsfolk deler av sin kompetanse, skaper ny aktivitet og bidrar til at fattigere nasjoner kan få flere hjul i gang.

I Tent har vi en visjon om at evangeliet skal nå ut til alle arbeidsplasser. På arbeidsplassene skapes det naturlige og varige relasjoner mellom mennesker som følger Jesus og de som enda ikke kjenner ham.  Ifølge Barna Research i USA er nettopp vennskap hovedgrunnen til at nye mennesker begynner å tro på Jesus. Gjennom god arbeidsinnsats, ærlig forretningsdrift og samtaler med de vi har rundt oss, kan vi vise hvem Jesus er i ord og handling.

Inspirasjon

Les gjerne artikkelen ”Why Did Paul Make Tents?”. Den kan gi deg mange innspill til hvordan du kan integrere troen i forretningslivet. Du kan også besøke nettstedet til Business as Mission Global Think Tank der du kan hente mange gode ideer.

Ta kontakt

Ta kontakt med Tent dersom du tenker at det kan være aktuelt for deg å jobbe i utlandet. Under fanen "Bli med!/Hva Tent kan gjøre for deg" finner du mer info om hvordan Tent kan være til hjelp. Du kan også kontakte oss gjennom skjemaet til høyre. Vi ser fram til å høre fra deg!

Fyll ut dette skjemaet dersom du ønsker å få kontakt med Tent. Vi sender deg svar så snart vi kan!