Hva er teltmakertjeneste?

Det er apostelen Paulus som har gitt navn til det som i dag kalles ”teltmakertjeneste”. Paulus var teltmaker av yrke og han livnærte seg helt eller delvis gjennom sitt håndverk når han var på misjonsreisene sine. I dag brukes teltmakerbegrepet om alle som gjennom sitt yrke reiser til andre kulturer for å leve og arbeide for Herren. 

Siden Tent ble etablert i år 2000 har vi fått følge kristne studenter, fagarbeidere og forretningsfolk som vil bidra med sin fagkompetanse for å bygge opp samfunnene de bor i og er en del av.  Et godt utført arbeid gir ofte et flott vitnesbyrd om den Gud vi er i tjeneste for. Dette kan i neste omgang åpne for gode samtaler om tro.

I vår tid har trosfriheten har trange kår i mange nasjoner og en rekke land er stengt for kristen misjonsvirksomhet. Kristne fagarbeidere, studenter og forretningsfolk ønskes imidlertid velkommen over alt. Nettopp derfor tror vi teltmakerne utgjør en nøkkelgruppe i arbeidet med å fullføre oppdraget Jesus ga oss om å gjøre alle folkeslag til disipler.

Ønsker du å sette deg mer inn i hva teltmakertjeneste er, kan du lese artikkelen ”Why Did Paul Make Tents?”.

Ta kontakt med oss gjennom skjemaet til høyre dersom du tror teltmakertjeneste kan være noe for deg.

Les mer om å være teltmaker-student her.

Les mer om å være teltmaker og fagarbeider her.

Les mer om å være teltmaker og drive business her.

 

Klikk her dersom du ønsker å bidra i Tents arbeid med å bringe evangeliet videre.

Har du spørsmål angående teltmakertjeneste? Fyll ut dette skjemaet, så kontakter vi deg så snart vi kan.