Hvorfor teltmakertjeneste?

2000 år etter at Jesus ba sine etterfølgere om å gjøre alle folkeslag til disipler, er det fortsatt en god del arbeids som står igjen før oppdraget et fullført.  Ifølge Joshua Project må fremdeles fire av ti folkegrupper regnes som unådde med evangeliet. De aller fleste av dem bor i nasjoner der trosfriheten er begrenset og der tradisjonell, kristen misjon ikke slipper til.  Kristne fagarbeidere, studenter og forretningsfolk ønskes derimot velkommen over alt. I mange land har kristne arbeidere fått et godt rykte. Selv i land som forfølger de som vil følge Jesus har derfor både myndigheter og arbeidsgivere et positivt ønske om å rekruttere kristne. Vi tror dette er en dør Gud har åpnet for at evangeliet skal bli kjent over alt.

I brevet til Romerne skriver teltmakeren Paulus: ”Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner?” (Rom 10,14). Er du villig til å flytte på deg og jobbe i en annen kultur så Jesu navn kan bli kjent på nye plasser?

Gjennom artikkelen ”Why Did Paul Make Tents?” kan du lære mer om hva teltmakertjeneste er. Benytt skjemaet til høyre og ta kontakt med Tent dersom du kan tenke deg å bo og jobbe utenlands som en tjeneste for Gud.

<iframe frameborder="0" style="height:500px;width:99%;border:none;" src='https://forms.zohopublic.com/virtualoffice13846/form/Nyhetsbrevnorsk/formperma/UIbCQP21zVQ_iTsnKCw7e6142RH3aeDVvGQM2zGB8DE'></iframe>