Videre med evangeliet

Siden år 2000 har Tent rekruttert, utrustet og fulgt opp mennesker som gjennom jobb, business eller studier reiser til andre land for å dele evangeliet. Nå vokser arbeidet så raskt at vi må ha flere med på laget. Derfor inviterer vi nye eiere til å bli med i selskapet. Du kan lese mer om Tents omfangsrike arbeid i årsberetningen for 2018 som du kan laste ned via lenken nedenfor.

Du er invitert

Nå kan kan du, menigheten din, businessen du driver eller organisasjonen du er med i, kjøpe aksjer i Tent. Aksjene koster 495 kroner. Verdien skrevet på aksjene er 100 kroner. De resterende 395 kronene går inn i Tents overkursfond.

Bruk skjemaet nedenfor til å angi hvor mange aksjer du eller den sammenheng du representerer, vil kjøpe. Minstekjøp for privatpersoner er 10 aksjer til en totalpris av 4.900,- kroner. Minstekjøp for organisasjoner, menigheter og bedrifter er 20 aksjer til en totalpris av 9.800,- kroner. Det er ingen begrensninger i maksimalt antall aksjer en kan kjøpe. Trenger du mer informasjon fra Tent før du er klar til å bli med, kan du krysse av for dette i skjemaet nedenfor. 

Slik finansieres arbeidet

Cirka 30 prosent av Tents inntekter kommer i dag direkte fra selskapets programmer og tjenester. 70 prosent av inntektene kommer fra gaver som blir gitt til selskapet – i hovedsak fra enkeltpersoner. Bruk kontonummer 3000.22.17216 dersom du ønsker å gi en gave til Tent i stedet for å kjøpe aksjer. Vil du bli fast støttespiller, kan du klikke her. En stor del av gaveinntektene blir brukt til å sponse deltakere på Tents kurs i lavinntektsland.

Her er noe av det du kan se fram til som medeier i Tent:

  • Gleden av å være med i en verdensvid bevegelse som bringer Guds rike til alle arbeidsplasser.
  • Det månedlige e-nyhetsbrevet, Intent, med oppdatert informasjon om misjon og det som foregår i Tents arbeid rundt om i verden.
  • 20 prosent rabatt på Tents kurs og arrangementer. Du kan dele rabatten med andre.
  • Høyeste prioritet dersom du ønsker å ha et Tent-seminar i din menighet eller forsamling.

Det betales per i dag ikke utbytte på aksjene. Avkastningen er i hovedsak «gode nyheter fra fremmed land» Ordspr 25,25.  Vi håper du vil glede deg over hvordan pengene du har investert blir brukt til å bringe kristne kollegaer til nye arbeidsplasser over hele verden. 

Velkommen som medeier!

Vi gleder oss til å stå sammen med deg i arbeidet for å bringe evangeliet til nye arbeidsplasser, folk og folkeslag!

 

**

Her kan du laste ned viktige dokumenter om Tent:

Tents vedtekter
Tents aksjonæravtale
Tents årsberetning for 2018 (på engelsk)
Tents resultatregnskap for 2018

Ønker du å vite mer om Tent?

Tents månedlige e-nyhetsbrev gir deg oppdatert informasjon om det som foregår i Tent og i det verdensvide misjonsarbeidet. Fyll ut skjemaet nedenfor, så blir du med fra neste nummer!

Les mer om Tents programmer her:

GO Equipped

GO Ahead

GO Together

GO Discover