Bli medeier i en verdensvid bevegelse!

Tent AS er organisert som er aksjeselskap. Det betyr at alle som deler visjonen kan bli medeiere i selskapet og i den verdensvide bevegelsen for å nå alle folkeslag og alle slags folk med evangeliet.

Som aksjonær i Tent kan du være med og forme selskapets kurs og bidra til at vi når enda lenger. Vi kan i tillegg love deg følgende ”utbytte”:

  • Oppdatert informasjon om det som skjer i Tent og den verdensvide teltmakerbevegelsen (Ord 25,25).
  • 20 prosent rabatt på alle Tents kurs og samlinger.
  • Høyeste prioritet dersom du ønsker å ha et Tent-seminar i din menighet eller forsamling.

Ved å fylle ut skjemaet nedenfor kan du tegne det for kjøp av aksjer i Tent. Aksjene koster 495,- kroner per stykk og det minste antallet du kan kjøper er sju.  Vi gjør oppmerksom på at alle nye aksjonærer i tråd med aksjeloven skal godkjennes av Tents styre. Endelig eierskap blir bekreftet etter at du er formelt godkjent som eier av styret.

Velkommen som medeier i et spennende arbeid!