Nysgjerrig på teltmakertjeneste? Les våre anbefalte artikler om emnet, og la deg insprere!

Her kan du finne kvalitetsartikler som er vel verdt å lese både før, underveis og etter et opphold i utlandet over kortere eller lengre tid. Artiklene omhandler følgende tema:

- Teltmakervirksomhet 
- Bussiness as Mission (BAM)
- Disippeltrening
- Tverrkulturell kommunikasjon
- Menighetsplanting 
- Teamarbeid

Vi oppmuntrer deg til å lese "Why Did Paul Make Tents?" som en introduksjon til tankegangen bak teltmakervirksomet. Artikkelen "Fishing Evangelism" kan gi mange nyttige tips til hvordan du kan leve som et Guds barn på arbeidsplassen din eller studiestedet ditt. Vi håper du lar deg inspirere!

Articles: 

Why did Paul make tents?

Fishing Evangelism

Missions for a new Millennium

Bonding and the Missionary Task 

De fleste artiklene er tilgjengelige for nedlastning som PDF-filer. Nye artikler vil bli publisert fortløpende.